نام کالا کد
لنت جلو        پـــــراید      جعبه JH 2001
لنت عقب      پـــــراید      جعبه JH 2004
لنت جلو        تندر 90   ـ    ليفان  520 7701
لنت جلو       پژو 206        تيپ    3  -  2 - 1 2521
لنت عقب     پژو 206        تيپ    2 - 1 4241
لنت جلو        پژو 206   تيپ  6 ـ 5 4252
لنت عقب      پژو 206   تيپ  6 ـ  5
4251
لنت جلو       سمند ملی  ـ  سورن  ـ  405 جدید 4242
لنت جلو      پژو 405  ـ  پرشیا  ـ سمند 4250
لنت عقب    پژو 405  ـ  پرشیا  ـ سمند 4243
لنت جلو      پيکان   ـ    روآ   ـ   آر دی 6001
لنت جلو      ريو    ـ   بعضی از خودروهای تیبا 5811
لنت جلو      زانتيا 2000 2515
لنت عقب    زانتيا  1800 & 2000 2518
لنت جلو      سوزوکی   ويتارا 5200
لنت جلو      نيسان ماکسيما    ـ    تينا 8111
لنت عقب     نيسان ماکسيما 4060
لنت جلو       مزدا  وانت  1600 4491