نام کالا کد
لنت عقب     مزدا  وانت  1600 015
لنت عقب   پرايد
049
لنت عقب     دوو  سيلو 055
لنت عقب     دوو  ماتيز   ـ  ام وی ام  110 086
لنت عقب   هيوندا   ورنا 128
لنت عقب    ريو  ـ  بعضی از خودروهای تیبا ـ پراید وانت 134
لنت عقب   پژو 206        تيپ    2 - 1 157
لنت عقب    پژو 405 158
لنت عقب    L90   فول 177
لنت عقب رنو کپچر 191
لنت جلو     هيوندا  ورنا  ـ جک توجوی 3  ـ  هیوندا  اکسل قدیمی 1047
لنت جلو     پرايد
1049
لنت جلو       دوو  سيلو  ـ  اسپرو  ـ  ريسر 1055
لنت عقب   هيوندا  کوپه  ـ   آونته   ـ   کیا سراتو   قدیمی 1062
لنت جلو      موسو  ـ   کوراندو   ـ   الانترا 94 1065
لنت جلو   پاژرو   6 سیلندر گروه بهمن 1068
لنت جلو      دوو  ماتيز   ـ  ام وی ام  110 1086
لنت جلو      ريو اتومات 1113
لنت عقب    هيوندا   سوناتا قدیمی 6-4  - آزارا قدیم  -  توسان
سانگ يانگ  اکتيون - چانگان CS35  - کيا اسپرتيج  - اپتيما قدیمی
1117
لنت جلو     ون دليکا  -  کگ گونو  G5 1135
لنت جلو      رونيز ـ  پيکاپ  ـ  سرانزا 1140
لنت عقب    موسو   ـ    کوراندو 1151
لنت جلو       کيا  سورنتو      اتاق قديم 1153
لنت عقب     کيا  سورنتو      اتاق قديم 1154
لنت جلو     هيوندا  کوپه  قدیمی  ـ  توسان  ـ  سوناتا 4
اپتيما قدیمی -  آونته ـ کيا  اپيروس  -   اسپرتيج -  چانگان CS35
1155
لنت عقب     نيسان ماکسيما 1163
لنت جلو      ريو  ـ  بعضی از خودروهای تیبا  1164
لنت جلو      کيا  سراتو       اتاق قديم 1167
لنت جلو   تراژت – اکتیون 1171
لنت جلو     کيا  پيکانتو 1172
لنت عقب   هيوندا  سانتافه  2700
سانگ يانگ  رکستون -کايرون    ــ    گک گونو G5
1178
لنت جلو     پژو 206        تيپ    3  -  2 - 1 1179
لنت جلو     پژو 405 1180
لنت جلو     هيوندا  سوناتا 6   و   آزارا 1182
لنت جلو     نيسان ماکسيما  ـ  تينا  ـ   جوک 1183
LF & YF   ـ  سوناتاix 35  -  i20 -  i30 لنت عقب   هيوندا
نيو سراتو 2011  -   کيا نيو کارنز  ـ  نيو اسپرتيج  ـ  کادنزا
eado چانگان -  S5  جک شاسی بلند  
1187
لنت عقب   کيا  پيکانتو    ـ  دیـــسکـی
توضیح : لنت عقب پیکانتو در دو مدل کفشکی و دیسکی میباشد
1189
H1کيا کارنيوال   ـ   ون   – VERACRUZ  ix55 لنت عقب 1192
لنت جلو    هيوندا    سانتافه   ـ  نيو سورنتو
سانگ یانگ    نیو کوراندو
1194
لنت جلو    هيوندا  آی ايکس 35  ـ   نيو اسپرتيج   ـ   نيو کارنز
کيا  کادنزا   ـ   سوناتا LF   ـ  جک شاسی بلند S5
1196
ix55 – VERACRUZ لنت جلو    هيوندا 1203
لنت جلو    تویوتا کمری 2005 1226
لنت جلو    مزدا  323 1227
لنت جلو    تویوتا کرولا 2005 1232
لنت جلو    جیلی  شاسي بلند x7   -  نوع 1 1235
لنت عقب تویوتا کمری 2011  ـ  اوریون 1236
لنت عقب  هيوندا  سوناتا  2009 ـ  بعضی از توسان قدیم
کيا  اپيروس ـ سانگ یانگ تیوولی  ـ  بعضی آزرا گرنجو
بعضی نيو اپتيما  ـ  بعضی نيو الانترا ـ بعضی ولستر
بعضی سراتو 2014  ـ  بعضی ریو 2015 ـ کیا کادنزا
1239
لنت جلو    هیوندا  i30    ـ  سراتــو  اتاق 2011   ـ   چانگان  eado 1240
لنت جلو     پژو 206   تيپ  6 ـ 5 1241
لنت عقب   پژو 206   تيپ  6 ـ  5
H30 cross
1242
لنت جلو      تندر 90   ـ    ليفان  520 1243
لنت جلو     هيوندا  جنسيس سدان     متریال و خار فابريک 1246
لنت عقب    موهاوی  ـ  جنسيس سدان  -  سانـتافه 3500 سانـتافه  2013  به بالا  نيو سورنـتـو 2013 . 2010
جنسيس  کوپه معمولی
1247
لنت جلو     کيا  موهاوی    متریال و ابعاد فابریک 1248
لنت جلو     مورانو  باريک  ـ  رنو کوليوس 1249
لنت عقب   نيسان  مورانو  ـ  تينا  ـ  قشقايی  ـ  جوک
سوزوکی  ويتارا  2400
1250
لنت جلو      زانتيا 2000 1253
لنت عقب    زانتيا  1800 & 2000 1254
لنت جلو      مزدا  3  هر دو مدل 1260
لنت جلو      پيکان  ـ   روآ   ـ   آر دی 1358
YF   لنت جلو    هيوندا  سوناتا 1374
لنت جلو    ویگو    هایلوکس    شاسی بلند 1375
لنت جلو    تویوتا  هایـس 1376
لنت جلو   ولکس  - ياريس -  x50 1377
لنت جلو تویوتا پریوس هیبرید  ـ  لکسوس  CT200h 1377A
لنت جلو      تويوتا  لند کروز    2010       لکسوس  LX570 1381
لنت عقب    تويوتا  لند کروز    2010       لکسوس  LX570 1382
لنت جلو     بی ام و   X3 1389
لنت جلو    رنو   داستر  نوع 2 - رنو   کپچر  - فلوئنس 1390
لنت عقب   مگان  ـ پرشيا  ELX ـ سورن قدیم
ام جی  3 - 350
برلیانس    320-330 ـ  رنــو لتـیتـود
بعضی از فلوئنس ها   -   بعضی از  داستــرها
1391
لنت جلو    کیا  نیـو اپتيما 1397
لنت جلو    هيوندا  آزرا گرنجو   ـ   نیـو اپتيما
توضیح : اپتیما و گرنجو حتما نمونه یا عکس لازمه چون حساب کتاب مشخصی نداره
1398
لنت جلو   نيو الانترا  ـ  ولستـــر 1399
لنت عقب  هيوندا  نيو الانترا  ـ  ولستــر 1401
لنت جلو    هيوندا  آزرا گرنجو   ـ  نیـو  اپتيما
جنسيس کوپه  معمولی

توضیح : اپتیما و گرنجو حتما نمونه یا عکس لازمه چون حساب کتاب مشخصی نداره
1403
لنت جلو پيکانتو   نوع 2 1405
لنت عقب پيکانتو ديسکي ـ  هيوندا  آی 20 1406
لنت جلو    جیلی سواری 1413
لنت جلو     مگان   ـ   فلوئـنـس 1414
لنت جلو    سوزوکی   ويتارا 1416
لنت جلو      مزدا  وانت  1600 1417
لنت جلو     سمند ملی  ـ  سورن  ـ  405 جدید 1418
لنت  عقب  ام وی ام   X33 1457
لنت  عقب  لکسوس RX350  مدل 2009 - 2014 1458
لنت جلو     نیسان سایپا دیسکی 1483
لنت جلو    ویگو   هایلوکس   2014  شاسی کوتاه 1484
لنت جلو    هایما 1497
لنت عقب  هایما 1498
لنت جلو   رنو سفران  ـ  لتیتود 1516
لنت عقب پاژرو  گروه بهمن 1538
لنت جلو   وانت L90   -  رنو   داستر   نوع 1 1564
لنت عقب   هيوندا جنسيس کوپه    برمبو  brembo 1587
لنت عقب  فورد ادج 1621
لنت جلو رنو فلوئنس نوع 1 ـ  جيلي نوع 2  X7 1687
لنت جلو   رانا  -   H30 cross 1689
لنت جلو   سانتافه  ـ   سورنتو     2019  -  2015 1690
لنت جلو   برلیانس  320 - 330 1701
لنت جلو   رنــو تاليـسـمان نوع 1 1704
لنت جلو   تیبا 1722
لنت جلو  مزدا 6 1728
لنت جلو   سانگ یانگ    تیوولی 1761
لنت جلو   سیمبل  ـ  ساندرو 1787
لنت عقب   رانـــــا 1794
لنت عقب   دنا 1796
لنت عقب  رنو فلوئنس ـ  اسکالا 1839
لنت جلو    توسان 2017 - 2018 1844
لنت عقب  توسان 2017 - 2018 1845
لنت جلو     بسترن   B50 2027
لنت عقب   بسترن 2028
لنت جلو      تويوتا  پرادو     2014  -  2005
پاژرو 4 در  وارداتی  جدید
2033
لنت عقب    تویوتا    پرادو   –  اف جی 2040
لنت عقب  تويوتا کمري 2005  ـ  ليفان 620 2042
لنت عقب  کرولا 2005 2044
لنت جلو    کمري 2007 2080
لنت عقب  تويوتا راو4 ـ کمري 2007 2081
لنت عقب  مزدا  3   هر دو مدل 2091
لنت  جلو   کرولا  2018 - 2008 2093
لنت عقب   تويوتا  کرولا  2008  ـ  ولکس  C30
لیفان X50  ـ  سایپا  Z300
2094
لنت عقب  هوندا  آکورد  2015 - 2014 2103
لنت جلو    ام جی  6 F2109
لنت عقب  ام جی  6 R2109
لنت  جلو   مزدا 2 2113
لنت جلو هيوندا جنسيس کوپه      برمبو brembo
آلفارمئــو جولیتــا   برمبو   brembo
2119
لنت جلو    لکسوس RX350   شاسی بلند  2014 ـ 2009 2137
لنت جلو    تويوتا  راو 4 2138

موجود بودن کالا باید از فروشگاه به صورت تلفنی یا از طریق تلگرام استعلام شود