سمند SE
کلاس  سدان
مشخصات فنی
حجم موتور (سی‏‎سی) 1761
گیربکس دستی
تعداد دنده 5
تعداد سیلندر 4
قدرت موتور (اسب بخار) 100
مصرف سوخت شهر (لیتر) 12.07
مصرف سوخت بزرگراه (لیتر) 6.6
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر) 8.6
نوع سوخت بنزین
حجم صندوق عقب (متر مکعب) 0.50
ترمز جلو دیسک
ترمز عقب کاسه ای
تعداد سرنشین 4
طول (سانتی‎‏متر) 450.2
عرض (سانتی‎‏متر) 190.3
ارتفاع (سانتی‎‏متر) 146
حداکثر سرعت (km/h) 185
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) 14.5
حجم باک (لیتر) 66
کشور سازنده ایران
امکانات
سیستم ترمز ضدقفل ABS دارد
پخش کننده DVD/VCD دارد
صندلی راننده دستی
صندلی شاگرد دستیسمند سریر
کلاس  سدان
مشخصات فنی
حجم موتور (سی‏‎سی) 1800
گیربکس دستی
تعداد دنده 5
تعداد سیلندر 4
قدرت موتور (اسب بخار) 110
مصرف سوخت شهر (لیتر) 11.43
مصرف سوخت بزرگراه (لیتر) 6.46
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر) 8.29
نوع سوخت بنزین
حجم صندوق عقب (متر مکعب) 0.50
ترمز جلو دیسک
ترمز عقب دیسک
تعداد سرنشین 4
طول (سانتی‎‏متر) 471
عرض (سانتی‎‏متر) 172
ارتفاع (سانتی‎‏متر) 146
حداکثر سرعت (km/h) 192
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) 13
حجم باک (لیتر) 66
کشور سازنده ایران
امکانات
سیستم ترمز ضدقفل ABS دارد
پخش کننده DVD/VCD دارد
کیسه هوا دارد
انواع کیسه هوا جلوسمند LX (دوگانه)
کلاس  سدان
مشخصات فنی
حجم موتور (سی‏‎سی) 1800
گیربکس دستی
تعداد دنده 5
تعداد سیلندر 4
قدرت موتور (اسب بخار) 100
نوع سوخت ترکیبی
حجم صندوق عقب (متر مکعب) 0.50
ترمز جلو دیسک
ترمز عقب کاسه ای
تعداد سرنشین 4
طول (سانتی‎‏متر) 450
عرض (سانتی‎‏متر) 172
ارتفاع (سانتی‎‏متر) 146
حداکثر سرعت (km/h) 185
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) 14.2
حجم باک (لیتر) 66
کشور سازنده ایران
امکانات
سیستم ترمز ضدقفل ABS دارد
پخش کننده DVD/VCD دارد
کیسه هوا دارد
انواع کیسه هوا جلو
صندلی راننده برقی
صندلی شاگرد برقی


سمند LX TUS
کلاس  سدان
مشخصات فنی
حجم موتور (سی‏‎سی) 1600
گیربکس دستی
تعداد دنده 5
تعداد سیلندر 4
قدرت موتور (اسب بخار) 108
مصرف سوخت شهر (لیتر) 12.07
مصرف سوخت بزرگراه (لیتر) 6.57
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر) 7.6
نوع سوخت بنزین
حجم صندوق عقب (متر مکعب) 0.50
ترمز جلو دیسک
ترمز عقب دیسک
تعداد سرنشین 4
طول (سانتی‎‏متر) 450
عرض (سانتی‎‏متر) 172
ارتفاع (سانتی‎‏متر) 146
حداکثر سرعت (km/h) 190
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) 12.5
حجم باک (لیتر) 66
کشور سازنده ایران
امکانات
سیستم ترمز ضدقفل ABS دارد
پخش کننده DVD/VCD دارد
کیسه هوا دارد
انواع کیسه هوا جلو
صندلی راننده برقی
صندلی شاگرد برقی
دوربین عقب/سنسور پارک دارد


سمند LX
کلاس  سدان
مشخصات فنی
حجم موتور (سی‏‎سی) 1800
گیربکس دستی
تعداد دنده 5
تعداد سیلندر 4
قدرت موتور (اسب بخار) 100
مصرف سوخت شهر (لیتر) 12.07
مصرف سوخت بزرگراه (لیتر) 6.57
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر) 8.59
نوع سوخت بنزین
حجم صندوق عقب (متر مکعب) 0.50
ترمز جلو دیسک
ترمز عقب دیسک
تعداد سرنشین 4
طول (سانتی‎‏متر) 450
عرض (سانتی‎‏متر) 172
ارتفاع (سانتی‎‏متر) 146
حداکثر سرعت (km/h) 185
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) 14.2
حجم باک (لیتر) 66
کشور سازنده ایران
امکانات
سیستم ترمز ضدقفل ABS دارد
پخش کننده DVD/VCD دارد
کیسه هوا دارد
انواع کیسه هوا جلو
صندلی راننده برقی
صندلی شاگرد برقی


سمند LX EF7
کلاس  سدان
مشخصات فنی
حجم موتور (سی‏‎سی) 1645
گیربکس دستی
تعداد دنده 5
تعداد سیلندر 4
قدرت موتور (اسب بخار) 114.83
مصرف سوخت شهر (لیتر) 11.2
مصرف سوخت بزرگراه (لیتر) 6
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر) 7.8
نوع سوخت بنزین
حجم صندوق عقب (متر مکعب) 0.50
ترمز جلو دیسک
ترمز عقب کاسه ای
تعداد سرنشین 4
طول (سانتی‎‏متر) 450
عرض (سانتی‎‏متر) 190.3
ارتفاع (سانتی‎‏متر) 146
حداکثر سرعت (km/h) 189
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) 13.5
حجم باک (لیتر) 70
کشور سازنده ایران
امکانات
سیستم ترمز ضدقفل ABS دارد
پخش کننده DVD/VCD دارد
کیسه هوا دارد
انواع کیسه هوا جلو
صندلی راننده برقی
صندلی شاگرد برقی
دوربین عقب/سنسور پارک دارد