نام کالا کد تعداد در
کارتن
لنت جلو      پرايد
HP1001 20
لنت عقب     پرايد
HS1001 20
لنت جلو      پرايد      NEW              CERAMIC 333C 8
لنت جلو    هيوندا   ورنا - اکسل قدیم – جک جی 3 HP0004 16
لنت جلو    هيوندا   ورنا –اکسل قدیم – جک جی 3     CERAMIC C 0004 16
لنت عقب    هيوندا   سوناتا قدیمی 6-4  - آزارا قدیم توسان  ـ  سانگ يانگ   اکتيون - چانگان CS35
کيا اسپرتيج   - اپتيما قدیمی
HP0008 24
لنت جلو  هيوندا  کوپه  ـ  توسان  ـ  سوناتا 4
آونته   ـ کيا اپيروس ـ  اپتيما  ـ  اسپرتيج
چانگان cs35 

CERAMIC
C0009 12
لنت عقب   هيوندا  کوپه  ـ   آونته
کیا سراتو   قدیمی
HP0021 24
لنت جلو    هيوندا  سوناتا 6   و   آزرا     CERAMIC C0031 12
لنت عقب   هيوندا  سانتافه   2700
سانگ يانگ  رکستون  ـ کايرون ـ گک گونو G5
HP0032 16
لنت جلو    هيوندا  سانتافه  ـ  نيو سورنتو    CERAMIC C0033 12
لنت عقب  هيوندا  سوناتا  2009 ـ  بعضی از توسان قدیم  کيا  اپيروس  ـ  سانگ یانگ تیوولی  ـ  بعضی آزرا گرنجو بعضی نيو اپتيما  ـ  بعضی نيو الانترا ـ بعضی ولستر بعضی سراتو 2014  ـ  بعضی ریو 2015 HP0038 24
CERAMIC   ix55 – VERACRUZ لنت جلو    هيوندا C0039 10
لنت جلو    هیوندا  i30   ـ   سراتــو  اتاق 2011
چانگان  eado

CERAMIC
C0040 16
CERAMIC    YF   لنت جلو    هيوندا  سوناتا C0041 12
لنت جلو    هيوندا  جنسيس سدان
متریال و خار فابريک  
CERAMIC
C0043 16
لنت جلو    هيوندا  نیو الانترا
ولستـــر  ـ  سراتو 2014
ریــو 2015  ـ  اکسنت 2014  ـ  اپتیما 2014 
CERAMIC
C0045 16
لنت عقب  آزرا گرنجو  ـ نيو اپتيما  ـ  نيو الانترا 
ولستر  سراتو 2014  ـ  ریو 2015

( مخصوص پیستون ترمز شیار دار )
HP0046 24
لنت عقب   هيوندا  آزرا  گرنجو HP0049 24
لنت عقب   هيوندا  آزرا  گرنجو       CERAMIC C0049 24
لنت عقب    ريو  ـ  بعضی از خودروهای تیبا
پراید وانت
HS1003 15
لنت جلو      ريو    اتومات HP1008 24
لنت جلو    کيا  سورنتو     اتاق قدیم   CERAMIC C1017 10
لنت عقب   کيا  سورنتو     اتاق قدیم HP1018 24
لنت جلو      ريو  ـ  بعضی از خودروهای تیبا HP1022 16
لنت جلو      ريو  ـ  بعضی از خودروهای تیبا     CERAMIC C 1022 16
لنت جلو    کيا  سراتو   قدیم   CERAMIC C 1031 20
LF & YF   ـ  سوناتا  ix 35  -  i20 -  i30 لنت عقب
نيو سراتو 2011  -   کيا نيو کارنز
نيو اسپرتيج  ـ  کادنزا

جک S5 شاسی بلند   ـ  چانگان  eado
HP1035 24
H1کيا کارنيوال   -   ون
  VERACRUZ  ix55  لنت عقب
HP1037 16
لنت جلو    هيوندا  آی ايکس 35  ـ   نيو اسپرتيج
نيو کارنز   ـ  کيا  کادنزا  ـ  سوناتا LF
جک شاسی بلند s5   
CERAMIC
C1040 16
لنت عقب    موهاوی  ـ  جنسيس سدان
سانـتافه 3500  و  سانـتافه  2013  به بالا
نيو سورنـتـو 2013 . 2010 -  جنسيس  کوپه معمولی
HP1043 16
لنت جلو    هيوندا  آزرا  گرنجو   -  نیـو  اپتيما HP1045 16
لنت جلو   هيوندا  آزرا گرنجو ـ نیـو اپتيما
جنسيس کوپه  معمولی  
CERAMIC
C1046 16
لنت جلو    هيوندا  آزرا گرنجو  ـ نیـو اپتيما HP1049 16
لنت جلو    دوو  ماتيز  ـ  ام وی ام 110 HP2002 16
لنت عقب    دوو  ماتيز  ـ  ام وی ام 110 HS2002  
لنت جلو      دوو  سيلو  ـ  اسپرو  ـ  ريسر HP2003 20
لنت عقب    دوو  سيلو  ـ  اسپرو  ـ  ريسر HS2005 10
لنت عقب   ماکسیما   CERAMIC C3003 16
لنت عقب  نيسان مورانو  ـ  تی ينا  ـ  قشقايی
سوزوکی  ويتارا  2400
HP3007  
لنت عقب   مگان  ـ پرشيا  ELX ـ سورن قدیم
ام جی 350  ـ  برلیانس    320- 330 ـ  رنــو لتـیتـود 
بعضی از فلوئنس ها  ـ  بعضی از  داستــرها
HP3010  
لنت جلو      موسو ـ کوراندو ـ الانترا 94 HP4001  
لنت عقب    موسو ـ کوراندو HP4002  
لنت عقب     پژو  206    تيپ  2 ـ 1 HS5001 10
لنت عقب    پژو 405   ـ   پرشیا  ـ سمند HS5002 10
لنت جلو      تویوتا  کمری  2006  ـ  2005 5005 16
لنت جلو      مزدا  323 HP5016 16
لنت عقب    ال90  -  206   تیپ 3  -  لیفان 520 5022 10
لنت عقب     ال90   فول 5023 10
لنت جلو    تويوتا   اوريون
کمری 2010 به بالا لکسوس   ES350
5033 10
لنت عقب     تويوتا  پرادو     2014  .  2005
پاژرو 4 در وارداتی جدید
5037 24
لنت جلو      پژو  206    تيپ   3 ـ 2 ـ 1 HP5047 16
لنت جلو      پژو 405   ـ   پرشیا  ـ سمند HP5055 12
لنت جلو      پژو 405   ـ   پرشیا  ـ سمند   CERAMIC C 5055 12
لنت جلو     رونیز  ـ  پیکاپ  ـ  سرانزا HP5058 12
لنت جلو      تویوتا  لندکروز    2005 5084 12
لنت عقب     تويوتا   کمری  2005 - لیفان 620 5091 24
لنت جلو      تويوتا  پرادو     2014  .  2005
پاژرو 4 در وارداتی جدید
5098 12
لنت جلو      زانتيا    2000 HP5100 12
لنت عقب     زانتيا  2000  &  1800 HP5101 24
لنت جلو     نيسان    ماکسيما   ـ   تينا  ـ  جوک  CERAMIC C5126 16
لنت جلو      مزدا  3   2006  ـ  2014    CERAMIC C5143 8
لنت عقب    لکسوس RX350  2007-2008 5165  
لنت جلو      تویوتا  کرولا   2008 5176 12
لنت عقب    تویوتا  کمری  2010  ـ  2007   
لکسوس  ES  2008    ـ   راو 4
5178 24
لنت جلو        تندر 90   ـ    ليفان  520 HP5197 12
لنت جلو      تویوتا  کمری  2010  ـ  2007 5242 12
لنت جلو      سمند ملی     EF7 HP5271 16
لنت جلو      سمند ملی     CERAMIC         EF7 C5271 16
لنت جلو      پژو  206    تيپ  6 – 5 HP5272 16
لنت جلو      پژو  206    تيپ  6 – 5       CERAMIC C 5272 16
لنت عقب     پژو  206    تيپ  6 – 5 HP5287 20
لنت عقب    پژو  206    تيپ  6 – 5       CERAMIC C 5287 20
لنت جلو      پيکان   ـ    روآ   ـ   آر دی HP5289 20
لنت جلو      رانـــــا     سایــــز فابریـــک     5309 16
لنت عقب    رانـــــا     سایــــز فابریـــک    5310 20
لنت عقب    مزدا  3   هر دو مدل HP8225 20
لنت جلو    مزدا    وانت    1600 8250 16
لنت عقب    سمند ملی     EF7 HS8952 10
لنت جلو      تويوتا   کرولا  2005  - لیفان 620 9803 12