نام کالا کد
لنت جلو  پراید 21355
لنت جلو   مگان 23215
لنت عقب  مگان  ـ پرشيا  ELX ـ سورن قدیم  ـ  ام جی 350
برلیانس ـ  رنــو لتـیتـود ـ بعضی از فلوئنس ها  ـ بعضی از داستــرها
20961
لنت جلو   لوگان    ال 90 21463
لنت جلو   ساندرو اتومات  ـ  سیمبل        جدید 25728
لنت جلو   405  ـ  سمند  ـ  پرشيا
21209
لنت عقب  405  ـ  سمند  ـ  پرشيا 12360
لنت جلو   پژو 206  تيپ  3 ـ 2 ـ  1 23597
لنت عقب  پژو 206  تيپ  2 ـ 1 12260
لنت جلو    پژو 206  تيپ  6 ـ  5 24465
لنت عقب  پژو 206  تيپ  6 ـ  5 20974
لنت جلو    زانتيا 2000 21632
لنت عقب   زانتيا 2000 - 1800 20162
لنت جلو    ماکسيما  ـ  تينا 21561
لنت عقب  ماکسيما 24039
لنت جلو   پیکاپ  ـ  رونیز  ـ  سرانزا 21347
لنت جلو    ریو 25509

متاسفانه انواع تقلبی چینی و تولید ایران کاله نیز وارد بازار شده است  
به برچسب اطمینان توجه فرمایید

در ضمن از نیمه سال 2016 میلادی کارخانه کاله با تغییر طراحی جعبه
و الصاق هولگرام کاله ، سعی در متمایز کردن لنتها گرفته است