این سایت تخصصی میباشد و فقط مشتریان ثبت شده در برنامه حسابداری بی اچ کی یدک و یا همکارانی که همکار بودنشان به وسیله رزومه کاری تائید شود ـ میتوانند از لیست های با قیمت بازدید کنند ـ در صورتی که بازدید کننده عادی میباشید نیازی به ثبت نام در سایت ندارید ـ ثبت نام در سایت آزاد میباشد ولی قرارگیری در گروه مشتریان بی اچ کی یدک که بتوانند از لیست های با قیمت بازدید کنند توسط مدیریت به صورت غیر اتوماتیک انجام میشود