اين سايت تخصصی ميباشد و جهت استفاده عمومی طراحی و ساخته نشده است

جهت مشاهده ليستهای با قيمت سايت بايد نامتان در برنامه حسابداری بی اچ کی يدک باشد يا به وسيله توضيح در رزومه کاری احراز هويت شغلی شويد نام چند نفر از کسانی که در بازار قطعات پرايد يا لنت فروشان باهاشون کار ميکنيد حتماً بايد در رزومه قيد شود عضويت در اين گروه به صورت غير اتوماتيک و دستی ميباشد و توسط مدير فروشگاه تائيد ميشود حدود زمانی اين کار يک روز کاری ميباشد ـ اين سايت با اصول SEO طراحی شده و کاملاً با سرعت و شرايط اينترنت رايج کشور هماهنگ سازی شده است ـ صفحات کاملاً پويا و سبک ميباشد اطلاعات سايت کامل و بينقص ميباشد باز با اين حال از بازديد کنندگانی که عيب و ايرادی در سايت را گزارش ميکنند ممنون ميشويم